Prémiová práce a exkluzivní přístup

01.

Konzultace
Náš manažer vás kontaktuje telefonicky, zodpoví všechny otázky, zjistí vaše přání a dohodne vhodný čas pro návštěvu odhadce práce v zařízení.

02.

Výjezd do objektu
Kvalifikovaný odborník provede všechny potřebné měření, provede výpočty, vyhodnotí možnost realizace vašich myšlenek a poskytne užitečné praktické rady. Výjezd na měření a vypracování odhadů je vždy zdarma.
Na měření přijede profesionální stavitel, ne obchodní manažer. To vám zaručuje přesný odhad a dostatek času na rozhodnutí. Nebudeme na vás tlačit, jsme si jisti svými cenami a kvalitou práce a víme, že naše nabídka bude bezkonkurenční.

03.

Podepsání smlouvy
Podpis smlouvy: ve ve smlouvě jsou uvedeny všechny povinnosti a odpovědnost dodavatele vůči zákazníkovi, záruční povinnosti, stanovené lhůty pro zahájení a ukončení oprav. Vaše zájmy jsou právně chráněny. Podpis odhadu: stanovit konečné náklady na všechny práce podle odhadu. Garantujeme, že odhad zůstane stejný až do konce.

04.

Příjezd do objektu
Projektový manažer, který vás bude doprovázet během opravy, vás seznámí s vedoucím pracovníkem a brigádou, která bude pracovat ve vašem zařízení. Sejdeme se v objektu a ještě jednou se dohodneme, abychom se ujistili o úplném porozumění.

05.

Demontáž
Řemeslníci provedou demontáž bez poškození nosných konstrukcí, sami zabalí veškerý stavební odpad a připraví ho k likvidaci. Staráme se o ekologii, proto k likvidaci využíváme specializované služby a nikdy nevyhodíme odpadky na ulici. Objednáváme kontejner, odpadky jsou vyvezeny během dne-rychle, pohodlně, bez problémů se sousedy a správcovskou společností.

06.

Hrubá úprava
Striktně dodržujeme všechny stavební předpisy a technologie oprav, pracujeme v souladu s evropskými standardy kvality stavebních a dokončovacích prací ISO, EN, DIN. Pro každý druh práce v našem státě jsou individuální kvalifikovaní odborníci, například elektroinstalací se zabývají pouze odborníci, kteří mají kvalifikaci k výkonu tohoto druhu práce.

07.

Finální úprava
Jdeme do cílové roviny – byt postupně získává obrysy vašeho budoucího útulného domu. Kromě finální úpravy místnosti, na vaše přání, instalace klimatizace, výměna oken PVC, topení radiátory, instalace podhledů. Před zahájením prací na instalaci nábytku a dalších čistících zařízení provádíme generální úklid.

08.

Předání nového bytu
Vedoucí a pracovník předávají byt, předkontrolu kvality provádí dle vlastního systém hodnocení. Teprve po společné kontrole se podepíšete smlouva, a to pouze tehdy, pokud vám výsledek vyhovoval. Pokud společně nalezneme nedostatky-okamžitě je odstraníme na vlastní náklady.

09.

Záruční servis
Od podpisu smlouvy odevzdání-přijetí začíná platit záruka na všechny druhy práce. V případě, že se časem objeví skrytá vada, budeme ji bezpodmínečně odstraňovat v záruce. Stačí zavolat na číslo: +420 608 002 657, pojmenovat důvod odvolání a budeme okamžitě reagovat na váš požadavek.

01.

Konzultace
Náš manažer vás kontaktuje telefonicky, zodpoví všechny otázky, zjistí vaše přání a dohodne vhodný čas pro návštěvu odhadce práce v zařízení.

02.

Výjezd do objektu
Kvalifikovaný odborník provede všechny potřebné měření, provede výpočty, vyhodnotí možnost realizace vašich myšlenek a poskytne užitečné praktické rady. Výjezd na měření a vypracování odhadů je vždy zdarma.
Na měření přijede profesionální stavitel, ne obchodní manažer. To vám zaručuje přesný odhad a dostatek času na rozhodnutí. Nebudeme na vás tlačit, jsme si jisti svými cenami a kvalitou práce a víme, že naše nabídka bude bezkonkurenční.

03.

Podepsání smlouvy
Podpis smlouvy: ve ve smlouvě jsou uvedeny všechny povinnosti a odpovědnost dodavatele vůči zákazníkovi, záruční povinnosti, stanovené lhůty pro zahájení a ukončení oprav. Vaše zájmy jsou právně chráněny. Podpis odhadu: stanovit konečné náklady na všechny práce podle odhadu. Garantujeme, že odhad zůstane stejný až do konce.

04.

Příjezd do objektu
Projektový manažer, který vás bude doprovázet během opravy, vás seznámí s vedoucím pracovníkem a brigádou, která bude pracovat ve vašem zařízení. Sejdeme se v objektu a ještě jednou se dohodneme, abychom se ujistili o úplném porozumění.

05.

Demontáž
Řemeslníci provedou demontáž bez poškození nosných konstrukcí, sami zabalí veškerý stavební odpad a připraví ho k likvidaci. Staráme se o ekologii, proto k likvidaci využíváme specializované služby a nikdy nevyhodíme odpadky na ulici. Objednáváme kontejner, odpadky jsou vyvezeny během dne-rychle, pohodlně, bez problémů se sousedy a správcovskou společností.

06.

Hrubá úprava
Striktně dodržujeme všechny stavební předpisy a technologie oprav, pracujeme v souladu s evropskými standardy kvality stavebních a dokončovacích prací ISO, EN, DIN. Pro každý druh práce v našem státě jsou individuální kvalifikovaní odborníci, například elektroinstalací se zabývají pouze odborníci, kteří mají kvalifikaci k výkonu tohoto druhu práce.

07.

Finální úprava
Jdeme do cílové roviny – byt postupně získává obrysy vašeho budoucího útulného domu. Kromě finální úpravy místnosti, na vaše přání, instalace klimatizace, výměna oken PVC, topení radiátory, instalace podhledů. Před zahájením prací na instalaci nábytku a dalších čistících zařízení provádíme generální úklid.

08.

Předání nového bytu
Vedoucí a pracovník předávají byt, předkontrolu kvality provádí dle vlastního systém hodnocení. Teprve po společné kontrole se podepíšete smlouva, a to pouze tehdy, pokud vám výsledek vyhovoval. Pokud společně nalezneme nedostatky-okamžitě je odstraníme na vlastní náklady.

09.

Záruční servis
Od podpisu smlouvy odevzdání-přijetí začíná platit záruka na všechny druhy práce. V případě, že se časem objeví skrytá vada, budeme ji bezpodmínečně odstraňovat v záruce. Stačí zavolat na číslo: +420 608 002 657, pojmenovat důvod odvolání a budeme okamžitě reagovat na váš požadavek.
cs_CZCS